กิจกรรมและโปรโมชั่น

ซองเปล่ามีค่า แลกได้ไม่ต้องลุ้น

เก็บสะสมซองเปล่าราชาชูรส นำมาแลกของรางวัลได้ฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สายด่วนแลกซอง โทร. 0-2642-6396 ต่อ 182 หรือ 183

 

บริษัท ราชาชูรส จำกัด

อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 20
503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-642-6210
แฟกซ์: 02-642-6220
อีเมล: msg-racha@kslgroup.com

โรงงาน

15 หมู่ 17 ถนนแสงชูโต
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี 70110

โทรศัพท์: 032-743-224-6
แฟกซ์: 032-743-223

Social