ສູນກະຈາຍສິນຄ້າ

ສູນຣະຍອງ

155/69 ໝູ່ທີ2 ຕ. ທັບມາ ອ.ເມືອງຣະຍອງ ຈ.ຣະຍອງ 21000

ໂທລະສັບ : 080-6002238 (K'ດ໋ອງ)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Map Link

ບໍລິສັດ ຣາຊາຊູຣົສ ຈຳກັດ

ອາຄານ ເຄ.ເອສ.ແອລ. ທາວເວີ ຊັ້ນ20
503 ຖະໜົນສີອະຍຸທະຍາ
ແຂວງຖະໜົນພະຍາໄທ ເຂດຣາຊເທວີ
ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10400

ໂທລະສັບ: 02-642-6210
ແຟັກ: 02-642-6220
ອີເມລ: msg-racha@kslgroup.com

ໂຮງງານ

15 ໝູ່ 17 ຖະໜົນແສງຊູໂຕ
ຕຳບົນທ່າຜາ ອຳເພີບ້ານໂປ່ງ
ຈັງຫວັດຣາຊບູຣີ 70110

ໂທລະສັບ: 032-743-224-6
ແຟັກ: 032-743-223

Social