ຂ່າວສານປະຊາສຳພັນ

Thai Fermentation Industry Company Limited is pleased to become part of sharing our deep condolences to those affected by flooding in Laos by handing 260 millions Lao Kip.

ໂຄງການ Innovation ຫຼັກສູດສ້າງຄວາມຮ່ວມມື ແລະປະສານພະລັງເພື່ອສ້າງສັນນະວັດຕະກຳໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

ບໍລິສັດ ຣາຊາຊູຣົສ ຈຳກັດ ໄດ້ມີການຈັດອົບຮົມຫຼັກສູດສ້າງຄວາມຮ່ວມມືແລະປະສານພະລັງ ເພື່ອສ້າງສັນນະວັດຕະກຳໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ໂດຍວິທະຍາກອນ ທ່ານ ເອກະລາດ ກູ້ຂຽວ (ຄູຈ໊ອດ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 – 19 ກຸມພາ 2560 ທີ່ ໂຮງແຮມຈອມທຽນກາເດັ້ນ ຣີສອດ ພັດທະຍາ

ບໍລິສັດ ຣາຊາຊູຣົສ ຈຳກັດ ໄດ້ມີການຈັດອົບຮົມສຳມະນາ ຫຼັກສູດ “ປຸກຍັກ” ໂດຍວິທະຍາການ ທ່ານສິຣິລັກ ຕັນສິຣິ ໃນວັນພຸດ ທີ 25 ມັງກອນ 2560 ເວລາ 9ໂມງ - 12 ໂມງ ທີ່ໂຮງແຮມສຸໂກສົນ ເພື່ອປັບທັດສະນະຄະຕິໃຫ້ເປັນບວກ ພ້ອມຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ປູກຝັງຈິດສຳນຶກທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກ ໃຫ້ຮັກວຽກ ຮັກລູກຄ້າ ຮັກອົງກອນ ຮຽນຮູ້ວິທີການສ້າງພະລັງໃຫ້ກັບຕົນເອງ

ໂຄງການຮັດແໜ້ນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງພະນັກງງານໃນອົງກອນ ທີ່ ອ. ພູເຮືອ ຈ. ເລີຍ ບໍລິສັດ ຣາຊາຊູຣົສ ຈຳກັດ

ໄດ້ຈັດການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນບໍລິສັດ ເປັນເວລາ 3 ມື້ 2 ຄືນ ທີ່ໂຮງແຮງພູເຮືອ ແຂງຊົວຣີ ຣີສອດແອນສະປາ ອ. ພູເຮືອ ຈ. ເລີຍ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານໃນບໍລິສັດໄດ້ພັກພ່ອນ ແລະສ້າງຄວາມສຳພັນອັນດີລະຫວ່າງພະນັກງານໃນອົງກອນ

ບໍລິສັດ ຣາຊາຊູຣົສ ຈຳກັດ

ອາຄານ ເຄ.ເອສ.ແອລ. ທາວເວີ ຊັ້ນ20
503 ຖະໜົນສີອະຍຸທະຍາ
ແຂວງຖະໜົນພະຍາໄທ ເຂດຣາຊເທວີ
ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10400

ໂທລະສັບ: 02-642-6210
ແຟັກ: 02-642-6220
ອີເມລ: msg-racha@kslgroup.com

ໂຮງງານ

15 ໝູ່ 17 ຖະໜົນແສງຊູໂຕ
ຕຳບົນທ່າຜາ ອຳເພີບ້ານໂປ່ງ
ຈັງຫວັດຣາຊບູຣີ 70110

ໂທລະສັບ: 032-743-224-6
ແຟັກ: 032-743-223

Social