ຂ່າວສານປະຊາສຳພັນ

. ກິດຈະກຳປຸກຍັກ

ບໍລິສັດ ຣາຊາຊູຣົສ ຈຳກັດ ໄດ້ມີການຈັດອົບຮົມສຳມະນາ ຫຼັກສູດ “ປຸກຍັກ” ໂດຍວິທະຍາການ ທ່ານສິຣິລັກ ຕັນສິຣິ ໃນວັນພຸດ ທີ 25 ມັງກອນ 2560 ເວລາ 9ໂມງ - 12 ໂມງ ທີ່ໂຮງແຮມສຸໂກສົນ ເພື່ອປັບທັດສະນະຄະຕິໃຫ້ເປັນບວກ ພ້ອມຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ປູກຝັງຈິດສຳນຶກທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກ ໃຫ້ຮັກວຽກ ຮັກລູກຄ້າ ຮັກອົງກອນ ຮຽນຮູ້ວິທີການສ້າງພະລັງໃຫ້ກັບຕົນເອງ

ແນະນຳວິທີການດຶງເອົາສັກກາຍະພາບພາຍໃນອອກມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດກັບຊີວິດສ່ວນຕົວແລະຊີວິດການເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເມື່ອບຸກຄະລາກອນພາຍໃນອົງກອນມີກຳລັງໃຈທີ່ດີກໍ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງທັງມີຄວາມສຸກແລະເຫັນຄຸນຄ່າໃນວຽກທີ່ເຮັດ ຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍຂື້ນ ນອກຈາກນີ້ຖ້າພະນັກງານຮັກແພງກັນ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມງານທີ່ດີ ກໍ່ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ອົງກອນເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ໝັ້ນຄົງ ແລະແຂງແຮງຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ

Yak 00
Yak 01
Yak 02
Yak 03
Yak 04
Yak 05

ບໍລິສັດ ຣາຊາຊູຣົສ ຈຳກັດ

ອາຄານ ເຄ.ເອສ.ແອລ. ທາວເວີ ຊັ້ນ20
503 ຖະໜົນສີອະຍຸທະຍາ
ແຂວງຖະໜົນພະຍາໄທ ເຂດຣາຊເທວີ
ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10400

ໂທລະສັບ: 02-642-6210
ແຟັກ: 02-642-6220
ອີເມລ: msg-racha@kslgroup.com

ໂຮງງານ

15 ໝູ່ 17 ຖະໜົນແສງຊູໂຕ
ຕຳບົນທ່າຜາ ອຳເພີບ້ານໂປ່ງ
ຈັງຫວັດຣາຊບູຣີ 70110

ໂທລະສັບ: 032-743-224-6
ແຟັກ: 032-743-223

Social