สินค้าภายในประเทศ

ผงชูรส ไซส์ S

S 67 กรัมแถมช้อน

S 67 กรัมแถมช้อน

S 250 กรัม

S 250 กรัม

S 500 กรัม

S 500 กรัม

S 1 กิโลกรัม

S 1 กิโลกรัม

S 3 กิโลกรัม

S 3 กิโลกรัม

S 5 กิโลกรัม

S 5 กิโลกรัม

S 25 กิโลกรัม

S 25 กิโลกรัม

ผงชูรส ไซส์ P

P 500 กรัม

P 500 กรัม

P 93 กรัม

P 93 กรัม

P 25 กิโลกรัม

P 25 กิโลกรัม

ผงชูรส ไซส์ F และ FP

(สำหรับขาย Industrial เท่านั้น)

F 25 กิโลกรัม

F 25 กิโลกรัม

FP 25 กิโลกรัม

FP 25 กิโลกรัม

บริษัท ราชาชูรส จำกัด

อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 20
503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-642-6210
แฟกซ์: 02-642-6220
อีเมล: msg-racha@kslgroup.com

โรงงาน

15 หมู่ 17 ถนนแสงชูโต
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี 70110

โทรศัพท์: 032-743-224-6
แฟกซ์: 032-743-223

Social