ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คุณธวัทชัย โรจนะโชติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกิจ  บริษัท ราชาชูรส จำกัด นำทีมพนักงานลงพื้นที่มอบความสุขให้น้อง โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี คุณวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นผู้ร่วมรับมอบ ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

S  13410352
S  13410349

บริษัท ราชาชูรส จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งแบ่งปันน้ำใจ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมอบเงินเป็นจำนวน 260 ล้านกีบ

โครงการ Innovation หลักสูตรสร้างความร่วมมือ และประสานพลัง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานที่ทำงาน

บริษัท ราชาชูรส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรสร้างความร่วมมือและประสานพลัง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานที่ทำงาน  โดย วิทยากรคุณ เอกราช กู้เขียว (ครูจ๊อด)  ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์  รีสอร์ท พัทยา

บริษัท ราชาชูรส จำกัด ได้มีการจัดอบรมสัมมนา หลักสูตร “ปลุกยักษ์” โดย วิทยากร คุณสิริลักษณ์ ตันศิริ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล เพื่อปรับทัศนคติให้เป็นบวก พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในการทำงาน ให้รักงาน รักลูกค้า รักองค์กร เรียนรู้วิธีการสร้างพลังให้กับตนเอง

โครงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร ณ อ.ภูเรือ จ.เลย

บริษัท ราชาชูรส จำกัด ได้จัดการท่องเที่ยวให้กับพนักงานในบริษัท เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมภูเรือ แซงค์ฌัวรี รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานในบริษัทได้พักผ่อน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในองค์กร

บริษัท ราชาชูรส จำกัด

อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 20
503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-642-6210
แฟกซ์: 02-642-6220
อีเมล: msg-racha@kslgroup.com

โรงงาน

15 หมู่ 17 ถนนแสงชูโต
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี 70110

โทรศัพท์: 032-743-224-6
แฟกซ์: 032-743-223

Social